SLUŽBY
Podvojné účtovníctvo
Jednoduché účtovníctvo
Ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo
Mzdová a personálna agenda
Daňové poradenstvo
Právno-ekonomické služby
Poskytnutie sídla spoločnosti
Spracovanie mzdovej,
personálnej agendy

Spracovanie mzdovej, personálnej agendy


Odmena, na ktorú sa každý mesiac zamestnanci tešia, ale jej príprava stojí naozaj veľa práce. Mzdové účtovníctvo je zložitý proces a preto Vám ponúkame pomoc s jeho vedením. Služba zahrňuje kompletné spracovanie mzdovej agendy tak, aby bolo v súlade s národnými predpismi danej európskej krajiny, súvisiacimi so mzdovou problematikou.

Mzdové účtovníctvo je spracované v priestoroch našej spoločnosti softvérom HUMAN a zahŕňa nasledujúce služby:
  • prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do zdravotných poisťovní a SP
  • evidenčné listy zamestnancov
  • zastupovanie klienta pri kontrolách SP a zdravotných poisťovní
  • zabezpečenie dohľadu nad vecnou správnosťou jednotlivých zmlúv
  • kompletné spracovanie miezd – zaslanie výplatných pások formou diskrétnych obálok, mesačné rekapitulácie, podklady pre účtovné oddelenie na základe vzoru a potrieb klienta, vystavenie príkazov k úhrade, prípadne priama úhrada miezd z nášho účtu na základe dohody s klientom, elektronické spracovanie výkazov a príloh do zdravotných poisťovnía do sociálnej poisťovne - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
  • zápočet rokov
  • kvartálne spracovanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a o dani vyberanej osobitnou sadzbou z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a z funkčných pôžitkov
  • ročné spracovanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov a o zrazených preddavkoch na daň z týchto príjmov
  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a daňový bonus
(c) 2024 KRC Consulting s.r.o.
Úvod | O nás | Služby | Klienti | Novinky | Kontakt
andrew eBMA, s.r.o.

účtovníctvo

vedenie účtovníctva

spracovanie účtovníctva

podvojné účtovníctvo

jednoduché účtovníctvo

účtovníctvo bratislava

vedenie účtovníctva bratislava

spracovanie účtovníctva bratislava

podvojné účtovníctvo bratislava

jednoduché účtovníctvo bratislava

ročná uzávierka

ekonomické poradenstvo

účtovné poradenstvo

mzdy

spracovanie miezd

mzdy bratislava

spracovanie miezd bratislava

daňové priznanie

daňové priznania

daňové poradenstvo

spracovanie daňových priznaní

evidencia DPH