SLUŽBY
Podvojné účtovníctvo
Jednoduché účtovníctvo
Ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo
Mzdová a personálna agenda
Daňové poradenstvo
Právno-ekonomické služby
Poskytnutie sídla spoločnosti
Ekonomické, učtovné
a organizačné poradenstvo

Ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo


Počas činnosti spoločnosti sa vyskytnú problémy, s ktorými nie je jednoduché si poradiť. Účtovné poradenstvo sa zameriava na rôzne služby súvisiace s aplikáciou účtovných predpisov, ako napríklad:

  • riešenie problémov, prípadne poradenstvo pri zobrazení obchodných prípadov v účtovníctve klienta
  • konzultácia a účtovné poradenstvo pri implementácii SAP (modul FI, AA, MM), Navision Finance prípadne iného softvéru používaného spoločnosťou
  • konzultácie pri implementácii alebo nastavení softvéru používaného v registračnej pokladni
  • pomoc pri výbere dodávateľa na dodávku registračných pokladní a softvéru na skladové hospodárstvo
  • nastavenie dodacích listov verzus fakturácia
  • asistencia pri inventarizácii zásob
(c) 2024 KRC Consulting s.r.o.
Úvod | O nás | Služby | Klienti | Novinky | Kontakt
andrew eBMA, s.r.o.

účtovníctvo

vedenie účtovníctva

spracovanie účtovníctva

podvojné účtovníctvo

jednoduché účtovníctvo

účtovníctvo bratislava

vedenie účtovníctva bratislava

spracovanie účtovníctva bratislava

podvojné účtovníctvo bratislava

jednoduché účtovníctvo bratislava

ročná uzávierka

ekonomické poradenstvo

účtovné poradenstvo

mzdy

spracovanie miezd

mzdy bratislava

spracovanie miezd bratislava

daňové priznanie

daňové priznania

daňové poradenstvo

spracovanie daňových priznaní

evidencia DPH