SLUŽBY
Podvojné účtovníctvo
Jednoduché účtovníctvo
Ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo
Mzdová a personálna agenda
Daňové poradenstvo
Právno-ekonomické služby
Poskytnutie sídla spoločnosti
Spracovanie
podvojného účtovníctva

Kompletné spracovanie podvojného účtovníctva


s možnosťou využitia:
 • externého spracovania v priestoroch našej spoločnosti
 • interné spracovanie účtovníctva v priestoroch nášho klienta
 • možnosť kombinácie interného a externého spracovania účtovníctva
Spracovanie účtovníctva

Svet číslic a výpočtov je zložitý a treba sa mu venovať dôkladne a precízne. Podvojné účtovníctvo patrí k základom úspešnej spoločnosti. Ponúkame vám jeho spracovanie, ktoré zahŕňa komplexný outsourcing na softvéroch našej spoločnosti (NAVISION Finance, resp. účtovné softvéry vo vlastníctve klienta SAP, SAP B1, Pohoda). V prípade potreby Vám zriadime aj on-line prístup do účtovného softvéru pre možnosť priamej kontroly.

Outsourcing účtovníctva zahŕňa najmä tieto činnosti:
 • kontrola náležitosti prvotných dokladov a ich účtovná likvidácia
 • vedenie pokladne, vrátane kontroly v maloobchodných predajniach
 • spracovanie platieb prostredníctvom platobných kariet v maloobchodných predajniach (post terminál)
 • účtovanie a spracovanie cestovných príkazov, došlých a vystavených faktúr, interných a pokladničných dokladov
 • banky – spracovanie príkazov na úhradu prostredníctvom pasívneho online prístupu do banky, vrátane priamej komunikácie s bankou
 • účtovanie a evidencia majetku,
 • oceňovanie zásob (kalkulácia maloobchodnej a veľkoobchodnej ceny).
Kontrola účtovníctva, ktorá zahŕňa:
 • kontrolu dokladov, účtovania a zostatkov položiek účtovných výkazov
 • zaúčtovanie zložitejších účtovných prípadov
 • spracovanie výkazov pre potreby NBS a Štatistického úradu
 • spracovanie ročnej závierky, vrátane výročnej správy a ich doručenia na daňový úrad
 • sprostredkovanie vykonania auditu prostredníctvom partnerskej auditorskej spoločnosti.
(c) 2024 KRC Consulting s.r.o.
Úvod | O nás | Služby | Klienti | Novinky | Kontakt
andrew eBMA, s.r.o.

účtovníctvo

vedenie účtovníctva

spracovanie účtovníctva

podvojné účtovníctvo

jednoduché účtovníctvo

účtovníctvo bratislava

vedenie účtovníctva bratislava

spracovanie účtovníctva bratislava

podvojné účtovníctvo bratislava

jednoduché účtovníctvo bratislava

ročná uzávierka

ekonomické poradenstvo

účtovné poradenstvo

mzdy

spracovanie miezd

mzdy bratislava

spracovanie miezd bratislava

daňové priznanie

daňové priznania

daňové poradenstvo

spracovanie daňových priznaní

evidencia DPH