SLUŽBY
Podvojné účtovníctvo
Jednoduché účtovníctvo
Ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo
Mzdová a personálna agenda
Daňové poradenstvo
Právno-ekonomické služby
Poskytnutie sídla spoločnosti
Naše služby
Úspora nákladov a podnikanie
Prvoradým cieľom našej spoločnosti je hospodárne a efektívne poradiť našim klientom v ich podnikateľskej činnosti, prostredníctvom poskytnutia našich služieb. V poskytovaní spracovania účtovníctva sa špecializujeme na maloobchodný predaj resp. spoločnosti, ktoré prevádzkujú maloobchodné predajne. V prípade špecializácie na maloobchodný predaj ponúkame klientom naše dlhoročné skúsenosti s vedením účtovníctva v danej oblasti. To samozrejme neznamená, že sa zaoberáme len touto oblasťou, nakoľko medzi našich klientov patria zahraničné spoločnosti, ktoré sa uvedenou činnosťou nezaoberajú. Naše služby ponúkame právnickým i fyzickým osobám, od malých firiem po nadnárodné spoločnosti. Sme pripravení spracovať účtovníctvo aj spoločnostiam s povinnosťou auditu prípadne doporučiť audítora pre spracovanie auditu.

Rozhodnutie, či viesť účtovníctvo v rámci firmy, alebo ho vyčleniť, patrí k základným manažérskym rozhodnutiam. V dnešnej dobe sa čoraz viac firiem rozhoduje pre vedenie účtovníctva s pomocou externej firmy (tzv. outsourcing účtovníctva) zväčša z nasledovných dôvodov:

1. Spoločnosť musí venovať viac svojho času činnosti, ktorú najlepšie vie resp. potrebuje sústrediť svoju pozornosť na veľa vecí, ktoré súvisia s riadnym chodom spoločnosti a ostatné činnosti je efektívne vyčleniť mimo spoločnosť a spravovať ich externým spôsobom. Vyčlenením týchto činností mimo spoločnosť získa spoločnosť viac času pre riadenie činnosti dôležitých pre rozvoj biznisu.

2. S interným vedením účtovníctva sú spojené viaceré viditeľné, ale aj skryté náklady. Nejde len o náklady na kancelárie účtovného oddelenia, náklady spojené s hardware, náklady na ľudské zdroje - účtovníčky, náklady na účtovný software. Nezabúdajte na náklady spojené so vzdelávaním zamestnancov, náklady vyplývajúce zo zmien vo firme (dovolenka/materská/ochorenie účtovníka, nárast výroby a nárast účtovnej agendy), náklady vyplývajúce z chýb či nevyužitia správnych účtovných postupov. Naproti tomu môže externá účtovná firma uplatniť úsporu nákladov z rozsahu, bežná firma túto možnosť nemá.

3. Externá účtovnícka spoločnosť má viac pracovníkov, ktorí sa dlhodobo venujú svojej odbornej činnosti. Tí pracujú spoločne na vzniknutých problémoch, sledujú zmeny v legislatíve a ich dopady na vedenie účtovníctva.

4. S presunom účtovnej agendy na externú firmu súvisí aj presun zodpovednosti. Keď vám účtovníctvo začne viesť externá firma, oprávnene budete cítiť pocit bezpečia.
(c) 2024 KRC Consulting s.r.o.
Úvod | O nás | Služby | Klienti | Novinky | Kontakt
andrew eBMA, s.r.o.

účtovníctvo

vedenie účtovníctva

spracovanie účtovníctva

podvojné účtovníctvo

jednoduché účtovníctvo

účtovníctvo bratislava

vedenie účtovníctva bratislava

spracovanie účtovníctva bratislava

podvojné účtovníctvo bratislava

jednoduché účtovníctvo bratislava

ročná uzávierka

ekonomické poradenstvo

účtovné poradenstvo

mzdy

spracovanie miezd

mzdy bratislava

spracovanie miezd bratislava

daňové priznanie

daňové priznania

daňové poradenstvo

spracovanie daňových priznaní

evidencia DPH