Poslanie spoločnosti
Prvoradým cieľom našej spoločnosti je hospodárne a efektívne poradiť našim klientom v ich podnikateľskej činnosti, prostredníctvom našich služieb. Naše služby sú zákazníkovi poskytované s vysokou pridanou hodnotou.
História vzniku
Spoločnosť KRC Consulting s.r.o. vznikla spoločenskou zmluvou dňa 06.11.2008 a do Obchodného registra bola zapísaná dňa 05.12.2008. Na slovenskom trhu pôsobí síce krátky čas, ale počas tohto krátkeho obdobia si získala dôveru svojich klientov.

Najdôležitejším ukazovateľom kvality našej práce je pre nás dôvera a spokojnosť našich zákazníkov a ich pretrvávajúca priazeň našim službám. Medzi našich klientov patria veľké a stredné medzinárodné a tuzemské spoločnosti pôsobiace na slovenskom, ale aj medzinárodnom trhu v rôznych oblastiach podnikania.

Na požiadanie Vám radi poskytneme kontaktné údaje našich klientov, na základe ktorých ich môžete kontaktovať. Na stránke Klienti môžete nájsť prehľad našich klientov.
(c) 2024 KRC Consulting s.r.o.
Úvod | O nás | Služby | Klienti | Novinky | Kontakt
andrew eBMA, s.r.o.

účtovníctvo

vedenie účtovníctva

spracovanie účtovníctva

podvojné účtovníctvo

jednoduché účtovníctvo

účtovníctvo bratislava

vedenie účtovníctva bratislava

spracovanie účtovníctva bratislava

podvojné účtovníctvo bratislava

jednoduché účtovníctvo bratislava

ročná uzávierka

ekonomické poradenstvo

účtovné poradenstvo

mzdy

spracovanie miezd

mzdy bratislava

spracovanie miezd bratislava

daňové priznanie

daňové priznania

daňové poradenstvo

spracovanie daňových priznaní

evidencia DPH